Moje usługi

Oferuję następujące usługi:

coaching przywództwa skierowany do liderów, którzy chcą osiągać swoje maksimum w pełnej zgodzie z tym kim są i co jest dla nich ważne. Sesje coachingowe są narzędziem pozwalającym na zatrzymanie się, uważną analizę i wybór tego, co jest najbardziej potrzebne, wartościowe i dostępne. Liderzy mają już to wszystko – ja tylko pomagam im do tego dotrzeć i wydobyć w odpowiednim momencie.


sesje mentor-coachingu skierowane do coachów oraz osób przygotowujących się do tego zawodu. Od ponad 4 lat jestem Supervisorem w Akademii Coachingu CoachWise. Prowadzę interwizje oraz superwizje w procesie edukacji coachingowej. Mam ponad 2000 godzin własnej pracy w tym zawodzie i dzielę się tym doświadczeniem w roli mentor-coacha. Rozwój kolejnych profesjonalistów w tym zawodzie jest moim powołaniem.


executive team coaching – sesje grupowe dedykowane ludziom odpowiedzialnym za strategiczne decyzje, wybory i idące za nimi działania podejmowane na najwyższych szczeblach organizacji. Podczas tych sesji korzystam z różnych narzędzi, ale największej „roboty” dostarcza zawsze sam zespół. To, co ja wnoszę do sesji team coachingu, to przede wszystkim struktura takiego spotkania oraz zasady, które na nim obowiązuję. Reszta dzieje się już praktycznie sama.


szkolenia biznesowe dotyczące rozwijania ludzi m.in.: menedżer coachem, mentoring w biznesie, dialog w zespole. Jako trener współpracuję z firmą CoachWise, gdzie szkolę zarówno w Akademii Coachingu, jak i Mentoringu. Informacje o szkoleniach (zakres, program, terminy)  są dostępne na stronie CoachWise.

Zapraszam do kontaktu