Mentor Coaching

Praca z doświadczonymi coachami, którzy są już na etapie doskonalenia się w tej roli, jest tym, co daje mi największą satysfakcję w byciu trenerem i mentorem coachingu. Dlatego uruchamiam proces rozwojowy dla doświadczonych coachów, którzy chcą się przyjrzeć temu, gdzie już są, jak i czym pracują oraz kim są dla siebie i dla swoich klientów.

Najpierw kilka informacji o kluczowych założeniach procesu:

  • Grupa obejmuje 3-6 osób, które pracują ze sobą przez okres 5-6 miesięcy
  • Sesje stacjonarne odbywają się co 2 miesiące (3 spotkania)
  • Cele mentor coachingu są ustalane pod konkretną grupę, a w zasadzie wspólnie z nią
  • Każdy coach buduje swój indywidualny plan rozwoju i uzupełnia go w trakcie procesu
  • Ostatnim etapem procesu są indywidualne konsultacje z mentorem podsumowujące osiągnięte rezultaty i ukierunkowujące dalszy rozwój.

Kogo zapraszam do mentor coachingu, który poprowadzę?

  • Najbliższy program jest dedykowany coachom, którzy mają już minimum 100 godzin praktyki coachingowej.
  • Do grupy zapraszam osoby, które ukończyły szkołę coachingu obejmującą minimum 60 godzin szkoleniowych akredytowanych przez ICF, ICC, EMCC lub Izbę Coachingu.
  • Program zakłada intensywny osobisty rozwój, więc skorzystają z niego osoby, które są otwarte i gotowe na taką pracę w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Spotkania odbywają się w Centrum Warszawy w godzinach 11:00 – 15:00.

Zapraszam do kontaktu.