ArtTeam | Sztuka rozwijania Zespołu

ArtTeam to nasz autorski program rozwojowy.

ArtTeam jest  dedykowany liderom, którzy chcą stworzyć swoim zespołom twórczą przestrzeń do integracji, budowania współpracy, wzmacniania relacji i otwartości na wzajemną informację zwrotną.

Warsztaty opierają się na połączeniu rzeczywistych narzędzi i elementów pracy artysty-malarza (blejtramy, farby, materiały graficzne) z technikami team coachingu. To niecodzienne połączenie pozwala na zbudowanie unikalnego doświadczenia zespołowego.

Co daje zespołowi warsztat ArtTeam?

Warsztaty ArtTeam są doskonałą okazją do treningu kompetencji przyszłości.

Change agility – umiejętność zarządzanie ludźmi w stale zmieniających się warunkach oraz radzenia sobie z poczuciem dyskomfortu w związku z doświadczaną zmianą. ArtTeam pozwala doświadczyć tej zmienności i eksperymentować z nią podczas warsztatów, co zwiększa indywidualną tolerancję na niepewność i niejednoznaczności. ArtTeam jest o zmianie.

Mental agility – umiejętność krytycznej oceny sytuacji i rozwiązywania problemów w sposób niekonwencjonalny i unikatowy. ArtTeam rozszczelnia schematy indywidualne i zespołowe. Niekonwencjonalne zadanie ułatwia wprowadzenie nowych sposobów działania i radzenia sobie z wyzwaniami.

People agility – umiejętność budowania relacji z osobami o odmiennych preferencjach, umiejętność zarządzenia trudnymi, niejednoznacznymi sytuacjami w celu konsolidacji
i wspólnej aktywności. ArtTeam jest warsztatem o współtworzeniu, wymianie i docenianiu różnorodności. Każdy ma przestrzeń do wyrażenia siebie oraz wiele okazji do zaciekawiania się innymi uczestnikami.

Result agility – umiejętność osiągania wyjątkowych wyników w nowych i niejednoznacznych sytuacjach. Polega na czerpaniu energii z różnych, często trudnych zadań i pokonywania przeszkód na drodze osiągania celów. ArtTeam prowadzi zawsze do wyjątkowego rezultatu. Doświadczenie wspólnej pracy nad jego stworzeniem umożliwia zdobycie cennych obserwacji i ich analizę.

Self-awareness – umiejętność autorefleksji oraz zdefiniowania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju; świadomość wpływu własnego zachowania na inne osoby. ArtTeam jest prowadzony metodami coachingowymi, które doświetlają zaistniałe interakcje i zachowania, dając okazję do przyjrzenia się im, omówienia i zrozumienia ich wpływu.

Radość wspólnego tworzenia. Zespoły mogą mieć różne pomysły na to, jak chcą wyrazić swój twórczy potencjał: prawdziwy obraz na płótnie, szalony mural, niecodzienna rzeźba lub każda inna dowolna forma plastyczna, która na koniec zawsze zostaje z zespołem – niech zdobi wnętrze biura!

Rozwój komunikacji i współpracy w zespole. Każda sesja pracy artystycznej prowadzi do części coachingowo-warsztatowej, gdzie uczestnicy pracują nad tym, jak przenieść te doświadczenia do codziennej rzeczywistości.

Ponowne odkrycie siebie po długiej przerwie w byciu razem. Intensywna praca zespołowa moderowana przez dwoje doświadczonych, uważnych prowadzących pozwala zespołowi bawić się, obserwować, odkrywać i doceniać siebie nawzajem. Ten warsztat rozwija w zespole umiejętność włączania różnych perspektyw, talentów i zasobów w tworzeniu nowej jakości.

Integracja “na nowo” wokół wspólnej wizji zespołu. Roczna przerwa w byciu razem to szansa na to, aby wspólnie zastanowić się i określić
jakim zespołem chcemy teraz być. Wizję można namalować, wybudować, ulepić,
a w tej pracy uwiecznić to, na co zespół umawia się przy wsparciu doświadczonego
coacha zespołowego.

Prowadzący:

Jagoda Inglik, coach biznesowy z certyfikacją ICF na poziomie MCC. Od kilkunastu lat towarzyszy liderom, menedżerom i ich organizacjom w osiąganiu celów biznesowych w połączeniu ze świadomym realizowaniem swoich osobistych potrzeb, wartości i aspiracji.  Jest coachem, supervisorem, mentorem oraz trenerem umiejętności coachingowych i mentoringowych w środowisku biznesowym. Z resztą to wszystko jest już opisane w zakładce  „Jagoda (Agnieszka)”…

Robert Żytyński, artysta, grafik, performer street artu. Od 1992 roku współpracuje z Telewizją ARTE oraz Eurosport w Paryżu jako grafik, ilustrator i realizator oprawy graficznej. Jest aktywnym artystą, który realizuje swoje pomysły w wielu rożnych projektach. W 2007 r. wygrał konkurs na projekt oraz wykonanie aranżacji graficznej parkingu Musee du Quai  Branly w Paryżu. Realizował afisze dla RTL, Theatre de Colombes, Muzeum w Wałbrzychu, Festivalu  Blusowego w Beauvais. Ma na swoim koncie realizację graficzną teledysków dla grup muzycznych, a także murali w Aubervilliers. Jego prace można było obejrzeć w różnych miastach, takich jak Londyn, Paryż, Berlin, Montreal, a ostatnio coraz częściej można go oglądać w Warszawie.

Zapraszamy do kontaktu. Podczas spotkania pokażemy szablony, zdjęcia z realizacji.
Podzielimy się doświadczeniami.
Wspólnie wymyślimy i zaprojektujemy wersję ArtTeam idealną dla Twojego zespołu.

Jagoda Inglik: 505-135-660 kontakt@jagodainglik.pl

Robert Żytyński, 510-811-215 robert.zytynski@gmail.com

Klienci, którzy nam zaufali: