ArTeam | Sztuka rozwijania Zespołu

ArTeam to mój autorski program rozwojowy.

ArTeam jest  dedykowany liderom, którzy chcą stworzyć swoim zespołom twórczą przestrzeń do integracji, budowania współpracy, wzmacniania relacji i otwartości na wzajemną informację zwrotną.

Warsztaty opierają się na połączeniu rzeczywistych narzędzi i elementów pracy artysty-malarza (blejtramy, farby, materiały graficzne) z technikami team coachingu. To niecodzienne połączenie pozwala na zbudowanie unikalnego doświadczenia zespołowego.

Co daje zespołowi warsztat ArTeam?

  • Możliwość spojrzenia na Zespół i siebie w Zespole w niecodzienny sposób – poprzez symbole, ilustracje, kolory uczestnicy odkrywają i nazywają to, co ich łączy, wzajemnie wspiera i określa.
  • Trening uważności i akceptacji – tworzenie wspólnego „obrazu” oparte o indywidualny wkład każdego uczestnika – zauważanie i włączanie różnych perspektyw, różnych potrzeb, różnych środków przekazu.
  • Okazja rozwinięcia samoświadomości – każdy uczestnik wielokrotnie otrzymuje i daje innym uznanie za ich unikalny wkład do Zespołu, za wnoszone przez nich wartości i rezultaty własnych oraz zespołowych działań.
  • Umocnienie lub zbudowanie od podstaw fundamentów silnego Zespołu, w którym różnorodność jest zasobem.

Kontakt w sprawie oferty

Galeria zdjęć z ostatniego warsztatu